Polityka prywatności

Celem tego dokumentu jest dostarczenie informacji na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe na stronie internetowej https://gocharlie.pl. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: hello@gocharlie.pl.

Administrator

Administratorem strony oraz Administratorem Danych Osobowych jest firma HAGA Wojciech Gałka, z siedzibą przy ulicy Stefana Żeromskiego 37, 64-100 Leszno, NIP: 6972272864, REGON: 367880488. 

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, 
 • prawo do sprostowania danych osobowych, 
 • prawo do usunięcia danych osobowych, 
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Powyżej prawa nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo
w art. 16 – 21 RODO. Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcy danych

 • GetResponse Sp. z o. o. – w celu wysyłki newsletter’a użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail,
 • CyberFolks. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Cele i czynności przetwarzania

 1. Newsletter

Zapis do newslettera jest dobrowolny, jednak w celu zapisania się należy przekazać nam imię oraz adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 1. Kontakt

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy. Ponadto w treści możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Dane przekazane w związku z nawiązaniem kontaktu przetwarzane są w celach: 

 • kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, która wynika z zainicjowania kontaktu); 
 • archiwizacji korespondencji w taki sposób, by móc wykazać jej przebieg w razie potrzeby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji
  i nie możemy określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji z nami (jeżeli podlegała archiwizacji), a także domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes (np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami).

Pliki Cookies i technologie śledzące Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy, by zapewnić prawidłowe działanie strony.

Cookies podmiotów trzecich

W celu ciągłej optymalizacji oraz poprawy doświadczeń użytkowników nasza strona wykorzystuje funkcje dostarczane przez podmioty trzecie. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies, które pochodzą od tych podmiotów:

Google Analytics

Narzędzie Google Analytics dostarczane jest przez LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics służy do zbierania danych i statystyk dotyczących zachowań i działań wykonywanych przez użytkowników. Na podstawie danych możemy optymalizować stronę w celu poprawy doświadczeń użytkowników. 

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych danych przez pliki cookies na naszej i innych stronach, które wykorzystują Google Analytics.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.